VII. ročník ČS DFF Májíček

VII. ročník ČS DFF Májíček

Již po sedmé patřil prostor před kostelem na Jižních Svazích dětskému folklóru.
Orel jednota Zlín zde pořádal v sobotu 21. května  již VII. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček.
Po krátkém průvodu, uvítání hostů a představení souborů jsme mohli v bohatém odpoledním programu vidět Dětské folklórní soubory ze Slovenska - DFS Gerulata z Bratislavy, Stupavjánek ze Stupavy, Radosť z Trenčína a z České republiky - DFS Demižónek ze Strážnice, Hlubinku z Ostravy, Klimentek z Os...větiman, Malou Vonicu ze Zlína, Vizovjánek z Vizovic a v samozřejmě naši Trnečku, která se postarala o organizaci a průběh festivalu.
Zpěvácké soutěže o "Májíčkového slavíčka" se účastnilo 15 zpěváčků z vystupujících souborů. 1. místo obsadila Teodora Osuchová z DFS Hlubinka a Pavel Polách z DFS Vizovjánek, 2. místo Samuel Tulek z DFS Gerulata a 3. místo Emma Ďuríková z DFS Radosť.
Nechyběla již tradiční výtvarná soutěž, tentokrát na téma "Zvířátka na dědině", které se mohou účastnit všechny děti a jejíž vyhlášení proběhlo na konci festivalu. Byly připraveny také hry pro děti, výtvarná dílnička a trampolína.
Za finanční podporu děkujeme Zlínskému kraji a Statutárnímu městu Zlín.
Za sponzorské dary děkujeme firmě Vitar s.r.o., Podravka - Lagris a.s. a Váhala a spol.s.r.o..
V neposlední řadě také patří velké díky Farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích za spolupráci při organizování festivalu.
https://majicek.webnode.cz/
fotografie naleznete na https://festivalmajicek.rajce.idnes.cz/VII._rocnik_CS_DFF_M…/