Oddíl aerobiku

Oddíl dětského rekreačního aerobiku

 

Vedoucí: Marie Pašková

Cvičitelky: Veronika Křížková

 

Informace na tel.: + 420 733 604 812

E-mail: usta.sch@seznam.cz

 

Orlovna tělocvična č. 111 tělocvična č. 122A tělocvična č. 114
pondělí 15.00 - 17.15 hod. 15.30 - 17.15 hod. -
úterý - - 16.00 - 17.00 hod.
čtvrtek - - 15.30 - 16.30 hod.

 

    Činnost kroužku dětského aerobiku je uzpůsobena tak,  jak je jednou z priorit Orla podpora sportu pro všechny, aby tento kroužek mohlo navštěvovat co nejvíce dětí. V dnešní době, pod vedením tří cvičitelek, jej navštěvuje kolem 25 dětí, které jsou rozděleny podle věku a výkonnosti do tří skupin.

    Děti se zde mají možnost seznámit se a naučit aerobikové krokové variace od základních až k těm náročnějším. Cvičitelky využívají prvků dance, low a high aerobiku, cvičí se při muzice. Při kondičních cvičeních oddíl využívá velké balóny, posilovací gumy, zařazujeme prvky pilates.

    V rámci tréninků se deti připravují na pódiová vystoupení, se kterými vystupují na různých kulturních a sportovních akcích pořádaných nejen orelskou organizací.