OREL ve Zlíně

 Orel ve Zlíně byl založen v roce 1902 a to díky našim pradědům, kteří na základě názorové odlišnosti byli vytěsněni z tehdy již fungujícího Sokola. Tehdy založili spolek nový. Spolek organizované křesťanské tělovýchovy ve Zlíně, Orel.

Ovšem v roce 1948 bylo nastupujícím komunistickým režimem znemožněno pokračovat v této činnosti. Někteří členové Orla byli pro své přesvědčení tvrdě postiženi. I přes to se tito členové v roce 1968 opět snažili o legalizaci křesťanské tělovýchovy. Toto se se však podařilo těm členům, kteří dožili, doplněni několika mladšími, až v roce 1990.

A na místo starých, stále přichází noví a mladší členové. Dnes už je Orel jednota Zlín neopomenutelnou součástí zlínského sportovního a kulturního prostředí a její základnu tvoří přes 810 členů.

V roce 2007 prošla orlovna rekostrukcí a "nová" orlovna umožňuje nyní více možností sportovním a kulturním aktivitám.