Dětský folklórní soubor Trnečka

Dětský folklórní soubor Trnečka

Vedoucí DFS Trnečka I., II., III.: Marcela Sousedíková

 

Informace na tel.: +420 733 604 812

e-mail: dfs.trnecka@seznam.cz
internetové stránky: trnecka.webnode.cz/

 

Orlovna tělocvična č. 114 tělocvična č. 122A
středa

16.45 - 18.00 hod. Trnečka II.

18.00 - 18.45 hod. Trnečka III.

16.00 - 16.45 hod. Trnečka I. 

 

 

Soubor pracuje od konce roku 2007 pod hlavičkou Orla jednoty Zlín, kdy jej založili již s nasbíranými zkušenostmi jako tanečníci i vedoucí dětského folklórního kroužku Marcela Sousedíková.

Soubor má v repertoáru především lidové tradice, zvyky, tance a písně z regionu Valašska, ale rádi nakouknou i do sousedících regionů.  

V Trnečce tancuje a zpívá kolem 60 dětí ve věku od 2,5 do 16 let, děti jsou rozděleny do tří skupin. 

Soubor přes léto vystupuje především na folklórních festivalech a na akcích pořádaných ve Zlíně a jeho okolí. V zimě své vánoční pásmo každoročně prezentují v některém z kostelů na Zlínsku a také potěší dědečky a babičky v domovech důchodců. Celoročně Trnečka vystupuje na akcích Orla a při vítání občánků města Zlína.