Přehlídka dětských sborů a schol "Jsme děti Tvé 2015"

Přehlídka dětských sborů a schol "Jsme děti Tvé 2015"

JIž třetím rokem byl Orel jednota Zlín pořadatelem přehlídky dětských sborů a schol s názvem "Jsme děti Tvé".

Přehlídka se konala v neděli 25. října v prostorách kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. 

K slyšení byly sbory a scholy ze Zlína a jeho okolí - Dětská schola Panny Marie Pomocnice křesťanů ze Zlína, Malá a velká schola Lukov, Scholička Staré Město, Scholička Nivnice a Sbor Církevní základní školy ze Zlína.

Hlavním hostem byla známá Kapela B.P.T. ZLín.

Na přehlídce panovala velmi příjemná a přátelská atmosféra. Věříme, že se nám tuto akci podaří uspořádat i následujícím roce 2016 a budeme se těšit již z jejího 4. ročníku.

Velký dík patří za finanční podporu z Kulturního fondu Statutárního města Zlín.