Uplynulé události

Turnaje Orla ve florbale na SPŠ ve Zlíně

Fotografie z prvního turnaje 21. ledna 2017 na SPŠ Zlín  ZDE   Akci finančně podpořilo Statutární město Zlín.

Volejbalový turnaj smíšených družstev

Před prázdninami, 26. června 2016, jsme opět pořádali volejbalový turnaj smíšených družstev na kurtech u přehrady za budovou Centroprojektu ve Zlíně. Sjelo se na sedm týmů ze Zlína, okolních regionů a ze Slovenska. První tři místa však ovládli volejbalisté ze Zlína: 1....

Cvičení žen - setkání na hradě Lukov

Oddíl mladších žen z Orlu Zlín pořádal letos v květnu již třetí ročník setkání na hradě Lukov a cvičení ve zdejší sportovní hale Lukov. Jako každoročně i letos bylo toto setkání spojené se cvičením, proběhlo k velké spokojenosti všech zúčastněných a již teď probíhají přípravy na...

VII. ročník ČS DFF Májíček

Již po sedmé patřil prostor před kostelem na Jižních Svazích dětskému folklóru. Orel jednota Zlín zde pořádal v sobotu 21. května  již VII. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček. Po krátkém průvodu, uvítání hostů a představení souborů jsme mohli v bohatém odpoledním...

Sportovní den

Studentská organizace RR49 s Orlem jednotou Zlín pořádala v sobotu 21. května 2016 již šestý ročník Sportovního dne RR49. V rámci tohoto ročníku proběhl na orlovně ve Zlíně turnaj ve stolním tenise. Z úvodního skupinového kola postoupili 4 nejlepší hráči do semifinále, ve kterém se poté rozhodl...

Cyklistický oddíl na Rohálovské 50tce

Náš cyklistický oddíl se 30.4.2016 účastnil závodu Rohálovská 50ka. Mezi děvčaty 5-6 let se na 14. místě umístila Beátka Makovická. Padesátikilometrové trasy se účastnili Martin Makovnický (48. v kat.), Michal Skovajsa (79 v kat.), Martin Václavek (128. v kat.) a František Vaculka (221. v...

Plavecké závody "Velikonoční cena" 2016

V sobotu 9.4.2016 pořádal Orel jednota Zlín plavecké závody "Velikonoční cena" 2016. Sešla se velká řada závodníků, dětí i dospělých. Mezi plaveckými soutěžemi nechyběly ani soutěže pro děti a již velmi oblíbená čtyřgenerační štafeta. Děkujeme za finanční podporu Statutárnímu městu...

Orelská florbalová liga ve Zlíně

13. a 27. února 2016 v tělocvičně SPŠ Zlín proběhly další turnaje Orelské florbalové ligy. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci. Za finanční podporu také děkujeme Zlínskému kraji a Statutárnímu městu Zlín.

Výroční členská schůze Orla jednoty Zlín

V neděli 21.2.2016 se konala výroční členská schůze naší jednoty. Br. Jaromír Schneider přivítal hned na úvod hosty, místostarostu Orla župy Velehradské br. Petra Brhela a zástupce z Komise mládeže a tělovýchovy Statutárního města Zlín Ing. Petra Veneného. Následovalo slovo k zamyšlení, které si...

Přehlídka dětských sborů a schol "Jsme děti Tvé 2015"

JIž třetím rokem byl Orel jednota Zlín pořadatelem přehlídky dětských sborů a schol s názvem "Jsme děti Tvé". Přehlídka se konala v neděli 25. října v prostorách kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně.  K slyšení byly sbory a scholy ze Zlína a jeho okolí...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>