Župní Orelský den v Kašavě

V neděli 3. května 2015 se konal župní Orelský den tentokrát v Kašavě u Zlína

Vystoupit přijely jednoty z Domanína, Starého Města, Vizovic, Zlína a místní z Kašavy.

Celá akce začala mší svatou , kterou koncelebroval P. František Král v místním kostele sv. Kateřiny. Z kostela se pak vydal průvod s prapory a hudbou k pódiu před obecním úřadem. Zde všechny přivítal strarosta obce a zároveň starosta jednoty Orla v Kašavě Josef Jarcovják, spolu se starostou župy Velehradské, Josefem Častulíkem.V pestrém programu, kterým provázela Marcela Sousedíková se na pódiu postupně vystřídal zpěv, hra na housle z Vizovic a Domanína, dětská schola Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín aerobik ze Zlína a Starého Města, cvičení dětí ze Starého Města, mažoretky a zumba z Kašavy, ukázka kruhového tréninku atletického oddílu z Domanína a Dětský folklórní soubor Trnečka ze Zlína

I přes chladné počasí vládla skvělá atmosféra a účinkující svá vystoupení předvedli s maximálním nasazením. 

Domácí jednotě Orla patří velké díky za bohaté občerstvení, které připravili nejen pro účinkující, ale i pro jejich doprovod.