Výroční členská schůze

Výroční členská schůze

 

V neděli 5. února proběhla výroční členská schůze jednoty Orla ve Zlíně. Vzhledem k tomu, že dosavadnímu vedení uběhlo čtyřleté funkční období, k běžným bodům programu, které se opakují každý rok, se letos uskutečnila i volba nových orgánů jednoty. K žádným velkým změnám nedošlo, členská schůze opět zvolila do čela jednoty br. Jaromíra Schneidera jako starostu jednoty a br. Andrease Strohbacha jako místostarostu jednoty. Také rada jednoty pokračuje ve stejném složení jako v minulém období : ses.  Marie Pašková, Petra Siónová, Marcela Sousedíková,  br. Tomáš Holčík, Petr Klinkovský, Jan Rozsa, Pavel Vítek.  Rada byla doplněna o zástupce oddílu florbalu Jakuba Graubnera a Silvii Galíkovou nahradí Eliška Galíková. Na svém prvním jednání tato „staronová“ rada bude jmenovat také sekretáře jednoty na další čtyřleté období. I přes nízkou účast členů bylo zajímavé vyslechnout zprávy ze všech 21 oddílů a zhodnotit ekonomickou situaci naší jednoty. V diskuzi, i v neformálních rozhovorech po skončení členské schůze, zaznělo několik zajímavých nápadů a podnětů do další činnosti. 

zápis z VČS 5.2.2012.pdf (141,6 kB)

Př. 9 Usnesení 2012.pdf (128,8 kB)