Výroční členská schůze Orla jednoty Zlín

Výroční členská schůze Orla jednoty Zlín

V neděli 21.2.2016 se konala výroční členská schůze naší jednoty.

Br. Jaromír Schneider přivítal hned na úvod hosty, místostarostu Orla župy Velehradské br. Petra Brhela a zástupce z Komise mládeže a tělovýchovy Statutárního města Zlín Ing. Petra Veneného.

Následovalo slovo k zamyšlení, které si připravil br. Tomáš Holčík. Hlavní myšlenkou byla výzva přijímání lidí, kteří nutně nemusí být součástí nejen naší jednoty, ale i národa či kultury. Dlšími body programu byla zpráva br. Jaromíra Schneidera o činnosti rady a kontrola usnesení za rok 2015, zpráva o stavu členské základny a pokladní zpráva ses. Marcely Sousedíkové a zpráva revizní komise br. Jana Škopíka.

Výroční členská schůze sii také vyslechla zrávy za rok 2015 jednotlivých oddílů, kterou si připravili jednotliví vedoucí všech oddílů naší jenoty.

Hlavním bodem programu byla volba do orgánů jednoty a volba delegátů na župní sjezd.

Starostou jednoty byl zvolen br. Jaromír Schneider, místostarostou br. Andreas Strohbach, členové rady ses. Silvie Galíková, Marie Pašková, Hana Skybová a Marcela Sousedíková, br. Jakub Graubner, Petr Klinkovský, David Šaur a Radovan Václavek.

Byli zvoleni delegáti na župní sjezd ses. Marie Pašková, br. Tomáš Holčík, Jakub Graubner, Petr Klinkovský, Andreas Strohbach a Radovan Václavek, z funkce člena předsednictva župy ses. Marcela Sousedíková, starosty jednoty br. Jaromír Schneider, náhradníci br. Miroslav Kašný a David Šaur.

Celou výroční schůzi řídil místostarosta br. Andreas Strohbach.