VIII. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček

VIII. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček

Lidová říkadla, hry, muziku, tance a hlavně spoustu zábavy přinesl opět po roce dětský folklórní festival Májíček. Osmým ročníkem akce, které se účastní jak české, tak i slovenské soubory, ožilo v sobotu 27. května odpoledne prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na zlínských Jižních Svazích.

 

Hned na úvod jsme mohli v krátkém průvodu vidět všech sedm zúčastněných souborů.

Všechny vystupující i přítomné hosty přivítal za Orel jednotu Zlín Jaromír Schneider a organizátorka festivalu Marcela Sousedíková.

Pak už jeviště patřilo jen dětem. Na podiu se postupně před zraky desítek diváků představily dětské folklórní soubory ze Slovenska – DFS Čečinka z Bratislavy, DFS Trnavček z Trnavy, a z České republiky – DFS Jatelinka z Moravské Nové Vsi, DFS Pitíňánek z Pitína, DFS Vonička ze Zlína, DFS Vranečka z Nového Hrozenkova a v neposlední řadě domácí soubor DFS Trnečka ze Zlína. Mladí muzikanti, zpěváci a tanečníci ve věku od tří do osmnácti let se předvedli publiku v tom nejlepším světle. Jak těm nejmenším, kteří se teprve první taneční krůčky učí, tak i starším, kteří už jsou schopni předvést propracovaná pásma přibližující folklor svých regionů, se aplaudovalo nesčetněkrát.

Již počtvrté byla součástí festivalu zpěvácká soutěž „O Májíčkového slavíčka“, které se zúčastnilo dvanáct zpěváčků ze zúčastněných souborů. 1. místo putovalo na Slovensko a to k Nicol Hrabalíkové z DFS Trnavček z Trnavy, 2. místo patřilo Jakubovi Geržovi z DFS Trnečka ze Zlína a 3. místo Janu Čevelovi z DFS Vonička ze Zlína.

Všechny přítomné děti se také mohly zúčastnit výtvarné soutěže na téma „Na jaře“ a samozřejmě nechyběly ani soutěže, hry pro děti, výtvarná dílnička a trampolína.

 

Stěžejní myšlenkou Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček je snaha o přiblížení folkloru nejen dětem, ale i širší veřejnosti. Oživit okolní šedé stěny paneláků a vytáhnout jejich obyvatelé ven, na prostranství před kostel na Jižních Svazích.

Dalším výrazným motivem festivalu je pak vzájemné prolínání a poznávání českého a slovenského folkloru. Možnost podívat se s ním i za hranice. Důležité je i odstraňování vznikající jazykové bariéry.

 

Za finanční podporu patří díky Zlínskému kraji a Statutárnímu městu Zlín, za sponzorské dary firmě Vitar s.r.o., Podravka – Lagris a.s. a Váhla a spol s.r.o.. V neposlední řadě také patří velké díky Farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích za spolupráci při organizování festivalu.

Fotogalerie ZDE