IX. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček

IX. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček

Devátý ročník tohoto festivalu se v letošním roce konal v sobotu 26. května opět na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na zlínských Jižních Svazích.

 

Na úvod  se nám prostřednictvím svých zástupců představilo všech deset zúčastněných souborů ze České republiky a ze Slovenska.

Všechny vystupující i přítomné hosty přivítal moderátor Vlastislav Macík, za Zlínský kraj Mgr. Miroslav Kašný, za Orel jednotu Zlín Jaromír Schneider a organizátorka festivalu Marcela Sousedíková.

 

Pak už jeviště patřilo jen dětem. Na podiu se postupně představily dětské folklórní soubory ze Slovenska – DFS Juzánek z Borského Sv. Juru, DFS Kornička z Trenčína, a z České republiky – DCM Strunka z Domanína, DFS Fryštáček z Fryštáku, DFS Fěrtúšek ze Strážníce, DFS Maleníček z Lupníku nad Bečvou, DFS Písečánek z Moravského Písku, Mladá Kašava ze Zlína a v neposlední řadě domácí soubor DFS Trnečka ze Zlína. 

 

Již popáté byla součástí festivalu zpěvácká soutěž „O Májíčkového slavíčka“, které se zúčastnilo dvanáct zpěváčků ze zúčastněných souborů. 

Všechny přítomné děti se také mohly zúčastnit výtvarné soutěže na téma „Na dvorku a ve stodole“ a samozřejmě nechyběly ani soutěže, hry pro děti, výtvarná dílnička, dětský koutek, relax zóna a trampolína.

 

Stěžejní myšlenkou Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček je snaha o přiblížení folkloru nejen dětem, ale i širší veřejnosti. Oživit okolní šedé stěny paneláků a vytáhnout jejich obyvatelé ven, na prostranství před kostel na Jižních Svazích.

Dalším výrazným motivem festivalu je pak vzájemné prolínání a poznávání českého a slovenského folkloru. Možnost podívat se s ním i za hranice. Důležité je i odstraňování vznikající jazykové bariéry.

 

Za finanční podporu patří díky Zlínskému kraji a Statutárnímu městu Zlín, za sponzorské dary firmě Vitar s.r.o., Podravka – Lagris a.s. a Váhla a spol s.r.o.. V neposlední řadě také patří velké díky Farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích za spolupráci při organizování festivalu.